Jak opravitDům

Jak opravit uvolněnou venkovní dlažbu: Průvodce krok za krokem

Při opravě uvolněné venkovní dlažby je klíčové rychlé a správné jednání. Pokud si všimnu, že dlaždice na mém chodníku nebo terase začíná povolovat, často je to způsobeno nerovností podkladu nebo ztrátou pevnosti v pojivu. Uvolněná dlaždice může představovat nejen estetický problém, ale i potenciální bezpečnostní riziko. Proto okamžitě vyhodnotím situaci a naplánuji opravu.

Provedení opravy začíná důkladným očištěním a přípravou místa. Je nezbytné pečlivě odstranit dlaždici, pokud je to možné, aniž by došlo k jejímu poškození, a odstranit všechny nesoudržné části podkladu. Ujistím se, že je základ hladký, čistý a bez nečistot, které by mohly narušit přilnavost nového lepidla.

Nové lepidlo se aplikuje s ohledem na typ dlaždice a podkladu. Zvolím vhodnou spárovací hmotu, která odpovídá mému konkrétnímu venkovnímu prostředí a počasí, abych zajistila dlouhou životnost a odolnost opravy. Je důležité, aby opravená dlažba byla perfektně zarovnaná se zbytkem povrchu, a aby celý exteriér působil opět sjednoceně a bezpečně.

Příprava na opravu

Při opravě uvolněné venkovní dlažby je důležité porozumět příčině uvolnění a správně si nachystat materiál a potřebné nářadí.

Ověření příčiny uvolnění

Nejprve musím pečlivě prozkoumat uvolněnou dlažbu a zjistit příčinu jejího uvolnění. Pokud je problém v nerovném podkladu, je třeba tuto nerovnost napravit. Hledám také známky poškození vlivem mrazu či vody, které by mohly dlažbu poškodit.

Příprava materiálu a nářadí

Dále připravím potřebný materiál a nářadí. K mému seznamu nezbytně patří:

 • Lepidlo na dlažbu: Ujistím se, že je vhodné pro externí použití.
 • Spárovací hmota: Pro finalizaci opravy a zajištění celistvosti povrchu.
 • Základní nářadí: Nachystám si kladívko, špachtle, kbelík, houbu a směs na vyrovnání podkladu.
 • Ochranné pomůcky: Rukavice a ochranné brýle pro moji bezpečnost.

Bez správné přípravy nemůže oprava probíhat hladce. Proto pečlivě zkontroluji seznam a připravím vše potřebné předem.

Demontáž dlažby

Při demontáži venkovních dlaždic je klíčové postupovat systematicky a jemně, abychom předešli poškození podkladu a sousedních dlaždic.

Odstranění spár

Nejprve musím odstranit spárovací hmotu kolem poškozené dlaždice. Používám dláto a kladivo, abych hmotu správně odstranila. Jemně dlátem poklepávám podél spár, abych zamezila narušení integrity okolních dlaždic.

 • Nářadí potřebné pro odstranění spár:
  • Dláto
  • Kladivo

Vyjmutí dlaždic

Po odstranění spáry pokračuji ve zvedání dlaždice. Používám šroubovák, který zasunu pod dlaždici, a pečlivě, ale s dostatečnou silou ji postupně vychyluji nahoru z podkladu. V případě potřeby použiji zednickou špachtli, abych dlaždici opatrně podebrala a vyjmula.

 • Kroky pro vyjmutí dlaždic:
  • Zasunout šroubovák pod dlaždici
  • Pečlivě a postupně zvedat, dokud se dlaždice neuvolní
  • Případně podebrat zednickou špachtli pro lepší manipulaci
jak opravit uvolněnou dlažbu

Oprava podkladu

Při opravě venkovní dlažby je klíčové správně připravit podklad. Začínáme důkladným vyčištěním a ošetřením podkladu speciálními stavebními chemikáliemi.

Vyčištění podkladu

Nejprve musím odstranit všechny volné a nesoudržné části z povrchu, kde bude dlažba položena. Dbám na to, aby podklad byl:

 • čistý (bez prachu, mastnoty, vosků),
 • rovnoměrný (zbaven všech nerovností a výstupků),
 • a suchý (bez zbytků vlhkosti).

Aplikace stavební chemie

Po vyčištění aplikují vhodný penetrační nátěr nebo primer pro zlepšení přilnavosti. Vyberu produkt, který:

 • je kompatibilní s typem dlažby a povětrnostními podmínkami,
 • poskytuje odolnost vůči mrazu a vlhkosti.

Pokládka dlažby

Při opravě uvolněné venkovní dlažby je důležité správně umístit dlaždice a následně je pevně vyplnit spáry. Tyto dva kroky zabezpečují dlouhodobou funkčnost a estetiku dlažby.

Uložení dlaždic

Z mé zkušenosti vím, že kvalitní uložení dlaždic začíná pečlivou přípravou podkladu. Vždy se ujistím, že je podklad rovný, pevný a bez nečistot či prasklin. Dlaždice pokládám s minimálními spárami a dbám na to, aby byly všechny ve stejné rovině. Pro dosažení dokonalé roviny používám rovnací systém a gumovou paličku k jemné úpravě polohy dlaždic.

 • Podkladový materiál: štěrk, písek
 • Nástroje: gumová palička, vodováha, rovnací systém
 • Technika pokládky:
  1. Rozložení podkladového materiálu
  2. Urovnání a zhutnění podkladu
  3. Precizní položení dlaždic
  4. Kontrola roviny pomocí vodováhy

Vyplňování spár a dokončovací práce

Ihned po uložení dlaždic přistupuji k vyplňování spár. Spáry naplním kvalitním materiálem, který je odolný vůči vnějším podmínkám a brání růstu plevelů. Správné vyplnění spár zajišťuje stabilitu konstrukce a chrání dlažbu před pronikáním vody. Na závěr pečlivě odstraňuji přebytečný materiál ze spár.

 • Spárovací materiál: křemičitý písek, speciální venkovní směsi vhodné pro spárování
 • Nástroje: smeták, hladítko
 • Postup spárování:
  1. Navlhčení spár
  2. Aplikace spárovacího materiálu
  3. Zalisování materiálu do spár
  4. Čištění povrchu dlažby

Po dokončení těchto kroků je dlažba pevně usazená a odolná vůči jakémukoliv počasí a mechanickému zatížení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.