Zahrada

Jak srovnat zahradu: Přehledný průvodce pro dokonalou rovinu

Vytvoření rovného terénu na zahradě je klíčovým krokem, který předchází mnoha dalším zahradnickým aktivitám. Jako zkušený zahradník dobře vím, že nerovný povrch může být pro celou zahradu problém, ať už kvůli estetice nebo funkčnosti. Rovná zahrada zajišťuje lepší odtok vody, usnadňuje pohyb po zahradě a zlepšuje výsledný vzhled výsadeb i trávníků.

Mou první radou je, že před začátkem jakýchkoliv terénních úprav je potřeba pozorně si naplánovat a seznámit se s půdními a vodními poměry na zahradě. Rozhodnutí, jakým způsobem srovnat zahradu, je pak nutné přizpůsobit místním podmínkám a potřebám konkrétní zahrady. Například v místech s větším svahem mohu naplánovat skalky nebo terasovité úpravy, které se přirozeně hodí do svažitého terénu.

Pokud je terén mírně nerovný, obvykle doporučuji odstranit vrstvu půdy a následně doplnit a vyrovnat jemnou, propustnou zeminou. To umožní dosáhnout ploché a rovnoměrně upravené plochy, která bude připravena na další zahradnické práce, jako je výsadba nebo vytvoření trávníku. Důležité je v průběhu těchto prací neustálá kontrola rovnosti – často používám vodící lať nebo šňůry, abych zajistila, že je plocha skutečně rovná.

Plánování terénu

Při tvorbě rovného terénu je důležité správně naplánovat kroky. Záměrem je vytvořit hladký a stabilní povrch pro další zahradní projekty.

Výběr nářadí a materiálů

Nejdříve si připravím potřebné nářadí. K základní výbavě patří:

 • Rýč pro hrubé zemní práce
 • Zahradní válec k urovnání povrchu
 • Štěrk nebo písek pro vyplnění nerovností
 • Vodováha a dlažební křížky pro přesné stanovení výšky
 • Měřicí pásmo a provázek pro vyznačení pracovní oblasti

Materiál volím podle druhu terénu a zamýšleného využití zahrady.

Stanovení úrovně terénu

Pro stanovení úrovně, beru v potaz převýšení a sklon pozemku. Postupuji takto:

 1. Vyměřím oblast pro zahradní práce pomocí měřícího pásma.
 2. Zavrtám kolíky do rohů oblasti a napínám mezi ně provázek.
 3. S použitím vodováhy zajistím, aby byl provázek rovný a v určité výšce nad zemí.
 4. Dle napnutého provázku pak určím místa, kde je třeba zemina odstranit nebo přidat materiál.
jak zarovnat zahradu

Příprava plochy

Při vytváření rovné plochy v zahradě je důležité nejprve pečlivě odstranit veškerou vegetaci. Poté je třeba postupně vrstvit a zhutnit podklad, aby byla plocha stabilní a rovná.

Odstranění vegetace

Prvním krokem je úplné odstranění veškeré vegetace z plochy určené k srovnání. Odebírám nejen trávu a plevele, ale také pečlivě odstraňuji kořenové systémy rostlin, aby nedocházelo k jejich opětovnému růstu a narušení roviny v budoucnu.

Vrstvení a zhutnění podkladu

Po odstranění vegetace pokračuji vrstvením zeminy. Pro zajištění rovného a stabilního povrchu nanáším jemně prosetou hlínu, kterou následně zhutním. Používám vhodný zhutňovací nástroj pro dosažení kompaktní a rovné plochy, na kterou se pak mohou aplikovat další vrstvy materiálu nebo pokládat trávník či dlažba.

Finalizace povrchu

Finalizace povrchu zahrady je klíčová pro její estetický vzhled a funkčnost. Použiji přesně vybrané metody a techniky, abych zajistila rovný a pevný podklad pro další využití zahrady.

Základní metody rovnání

K srovnání terénu využívám prkno a rovný hranol nebo lať, které mi pomáhají rozprostřít zeminu rovnoměrně po ploše. Tento způsob je jednoduchý a efektivní:

 1. Distribuce zeminy: Rozvrstvím vrstvy zeminy postupně.
 2. Kontrola roviny: Pomocí prkna a rovné latě zkontroluji, zda je povrch skutečně rovný.
 3. Dosypání nerovností: Prohlubně, které se objeví, zasypu jemnou přepracovanou zeminou.

Dotváření povrchu a jeho úpravy

Po urovnání základní vrstvy se zaměřím na finální úpravy:

 • Zpevnění povrchu: Povrch zalévám vodou a nechám jej ulehnout, čímž docílím jeho zpevnění.
 • Finální kontrola: Po několika dnech opětovně zkontroluji rovinu, zda nedošlo k sesednutí terénu a případně provedu další úpravy.

V této fázi se také postarám o odstraňování plevele a přípravu půdy pro budoucí výsadbu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.